ਕਰਜ਼ਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਰੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਚ ਵਾਧਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਰਜ਼ ਤੱਕ ਕੋਰੀਆਈ ਵਸ. ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ. ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਬਸ, ਘੁਟਾਲੇ ਕੇ ਕੋਰੀਆਈ ਬਰਾਮਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦ, ਕਦਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਹੋ ਠੱਗ ਕੇ ਕੋਰੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਬਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਟਾਰਨੀ. ਇਹ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੋ ਨਿਊ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲੀ ਭਾੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੀਆਈ ਕਰਜ਼ਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ. ਏਜੰਸੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ. ਬਚੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਜ਼ਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ, ਪਰ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਭੰਡਾਰ ਏਜੰਸੀ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਬਾਅ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨਕ ਅਟਾਰਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ.